ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК-БАТАК

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК-БАТАК

 

Земеделска производствено-потребителна кооперация „Напредък-Батак“ /ЗППК „Напредък-Батак“/ е учредена през 1992 г. в с. Батак, община Павликени.
Тя стартира с основна икономическа дейност като растениевъдно стопанство.
След 22 години на съзидание, развитие, формирани традиции и добив на качествена земеделска продукция от зърнени и технически култури, през 2014 г. кооперацията разшири дейността си и днес е комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство.
Ние сме традиционалисти и затова запазихме и продължаваме да развиваме отглеждането на зърнени и технически култури, характерни за България.
Ние сме съвременна и перспективна компания, и затова произвеждаме пелети от слама, люцерна.
Ние сме компания с минало, настояще и бъдеще, и затова инвестираме в животновъдство, с грижа и отговорност към хората.

  • ЕИК: 814163716
  • Град: с.Батак
  • Адрес: село Батак, улица Първа № 47
  • Телефон: 0887225887