БИОГЕН АГРО

БИОГЕН АГРО

 

ПРОИЗВОДСТВО И ИЗКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, МЕХАНИЗИРАНА ОБРАБОТКА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСОННИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/ БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

  • ЕИК: 200901880
  • Град: с.Малорад
  • Адрес: ул.христо Ботев
  • Телефон: 0887361443