ЕТ НИБОЙ - НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ

ЕТ НИБОЙ - НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ

 

КАФЕ-АПЕРИТИВ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ; ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВИЯ С ДЪРВО, ПРОИЗВОДИ НА ДЪРВО; ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ; СПОРТНО-ЗАНИМАТЕЛНИ, АТРАКЦИОННИ, КОППЮТЪРНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ, БЕЗ ХАЗАРТНИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, АВТОСЕРВИЗ, ТЪРГОВИЯ, РЕМОНТ, БАЛАНС, РЕГЕНЕРАТ НА ГУМИ; РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВО, ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ДИЗАЙН; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА, ЖИВОТИНСКА, РИБНА ПРОДУКЦИЯ, ГЪБИ, БИЛКИ, ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ И ГЪБИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СПЕДИТОРСКА, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, КАТО ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБЕМ И ПРЕДМЕТ ЩЕ СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, КАКТО СА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.1 ОТ ТЗ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

  • ЕИК: 112618728
  • Град: гр.Пазарджик
  • Адрес: ул. „Мильо Войвода“ №5
  • Телефон: 0889587194