ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ ООД

ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ ООД

 

ПЪТНО И ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ЛЕКИ И ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ С МЕХАНИЗАЦИЯ, ОТДАВАНЕ НА МЕХАНИЗАЦИЯ ПОД НАЕМ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. 

  • ЕИК: 201177379
  • Град: гр.Пловдив
  • Адрес: ул.Булаир 30 ет.3
  • Телефон: 0887226640