МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - КОРДИС ООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - КОРДИС ООД

 

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕКСПЕРТИЗА ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, РАЗКРИВАНЕ НА ЗВЕНА, В КОИТО ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ САМОСТОЯТЕЛНО ОКАЗВАТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

  • ЕИК: 114668690
  • Град: гр.Плевен
  • Адрес: ул.Радецки 39
  • Телефон: 0996999666