СТЕФИ БЕТЦ ЕООД

СТЕФИ БЕТЦ ЕООД

 

 

ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ЛОГИСТИЧНА ДЕЙНОСТ; СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО С МАТЕРИАЛИ НА КЛИЕНТА; ЕКСПЕРТНИ И КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, ТРАНСПОРТНИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ. 

  • ЕИК: 200586227
  • Град: с. Гирчевци
  • Адрес: ул. ВАСИЛ КОЛАРОВ No 5
  • Телефон: 0887207684